Hvad laver din tækkemand?

Vi laver alt arbejde som kan forekomme på jeres stråtag, fra nytækning, til - efter rigtig mange år - de sidste reparationer, før taget skal skiftes igen...

 

 

 Rygningen.

Også et sundt stråtag trænger på et tidspunkt til en ny rygning, som dækker stråenes afslutning. Vi laver alle mulige former for rygninger, i traditionelle materialer som lyng, halm, ålegræs eller græstørv, eller mindre traditionelle materialer som træ, spån, hollandsk keramik og kobber.

 

Små skader.

Ind i mellem kan et sundt stråtag få besøg af skadedyr som husmår, eller en kraftig storm. Reparation af skader som hermed kan opstå, er forholdsvis nemme, og vi laver dem typisk på en fredag eftermiddag.

 

Rengøring.

Når et tag bliver ældre, kan det være nødvendigt at fjerne mos eller alger, nedfaldne grene, eller overfladisk nedbrudt strå. Det gør vi, så taget fortsat kan få luft og tørre ud. Eventuelt kan vi derefter sprøjte mod tilbagevendende bevoksning. Sådanne opgaver kan tage en enkelt eller nogle få dage.

 

Afretning.

Når kanterne slides efter et par årtier, kan vi friske linjerne op. Vi retter tagskæg og vindskeder, så de er modstandsdygtige igen mod elementerne, og vandet holder sig væk fra væggene. Hvis uheldet er ude, og taget er medtaget og ujævnt efter skyggepåvirkning af store træer eller lignende, kan vi også afrette hele tagflader. Vi gør dem jævne igen, så regn og sne kan løbe af og de tørrer ud igen. Kanterne kan rettes på en arbejdsdag, afretning af en hel tagflade er et større arbejde...

 

Skorstens- og kvistbrædder.

På et tidspunkt vil det være nødvendigt at udskifte vandbrædderne under skorstene eller kviste. Hertil bruger vi primær lokal savede brædder i douglasgran, og overfladebehandler dem hvis ønsket. 

 

Overbinding.

Mange ældre tage blev i sin tid syet med galvaniseret jerntråd, som efterhånden er rustet over. Disse tage er forholdsvis udsat for storme og blæst fra usædvanlige vindretninger. Vi kan fastgøre disse tage igen, med enten en overbinding med en 4 mm. tykt galvaniseret jernstang, eller en oversyning i kobbertråd som bliver stort set usynlig. Der bindes på hver anden eller tredie lægte, afhængig af tagets beskaffenhed. Tagene fra 80-erne er ofte fastgjørt med tentorstål, som idag lige så stille kommer frem. I stedet for at binde dem over, kan vi fjerne hver anden af stængerne, og efterstramme dem der bibeholdes. I denne fase har taget normalt en 5 - 10 leveår tilbage...

Vedligeholdelse

Reparation

Nytækning

Styr på nytækning

Når taget endelig skal skiftes, er der meget som skal tages stilling til.

Rådgivning.

I sammenhæng med sådan et projekt, skal der tages hensyn til bygninsreglementet. Der kommer isolering frem, vi møder muligvis utætte inddækninger, og vi vil kunne pege mod en tiltrængt kærlig behandling af skorstene, mod nødvendig tømrerarbejde ved gavle, spær, kviste m.m. og gamle antenner som kan tages ned. I denne proces, har vi stor erfaring med, og vil vi komme med forskelliger forslag til, hvad der kan gøres.

Især i de sidste år har vi specialiseret os i tækning på ny arkitektur, og der har vi tæt sammenarbejde med arkitekter, ingeniør og entrepenører.

Projektering.

Vi laver det meste af tømrerarbejdet, som lægtning, opbygning eller renovering af kviste og tagvinduer, stern og vindskeder. Vi gør det helst selv, fordi det handler meget om estetik. Oftest vil vi udføre brandisolering og efterisolering.

Nogle gange skal der andre håndværkere til. Vi har fast sammenarbejde med et udpløk af de dygtigste bland murere, tømrer og blikkeslagere, som laver arbejdet som vi ønsker det udført, på denne måde bærer vi medansvar for at projektet bliver veludført, hele vejen rund.

BrandsikringTømrerBlikkenslager